Optimization methods in filter design

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Teoreettinen sähkötekniikka
Mcode
S-55
Degree programme
Language
fi
Pages
[6] + 46
Series
Abstract
The aim of this work was to compare different optimization methods in filter design. An elliptic band pass filter was optimized. The filter met specifications when components were ideal, but not with lossy components. Optimization methods that were used were steepest descent method, four different conjugate gradient methods, minmax method, method of Nelder and Mead and method of Hooke and Jeeves. Optimization was done with APLAC Circuit Simulator. Method of Nelder and Mead turned out to be fast and reliable, while gradient methods were slower but also reliable. Method of Hooke and Jeeves needed adjusting parameters before the specifications were met. Minmax method did not meet the specifications with any parameter values that were used.

Työn tavoitteena oli vertailla optimointimenetelmiä suodatinsuunnittelussa. Optimoitavana oli elliptinen kaistanpäästösuodatin, joka ideaalisena toteutti annetun porttikuvion, mutta häviöllisenä ei. Käytetyt optimointimenetelmät olivat jyrkimmän alenemisen menetelmä, neljä erilaista konjugaattigradienttimenetelmää, minimaxmenetelmä, Nelderin ja Meadin menetelmä ja Hooke ja Jeevesin menetelmä. Optimointi tehtiin APLAC-piirisuunnitteluohjelmistolla. Nelderin ja Meadin menetelmä osoittautui nopeaksi ja luotettavaksi, gradienttimenetelmät olivat selvästi hitaampia, mutta myös luotettavia. Hooken ja Jeevesin menetelmä edellytti parametrien muuttamista sopiviksi, ennen kuin optimointitavoitteet saavutettiin. Minimaxmenetelmällä suodatinta ei saatu optimoitua porttikuvioon millään käytettyjen parametrien arvoilla.
Description
Supervisor
Valtonen, Martti
Thesis advisor
Honkala, Mikko
Keywords
filter design, suodatinsuunnittelu, optimization, optimointi, optimization methods, optimointimenetelmät, gradient methods, gradienttimenetelmät, minimax, Nelder-Mead, Hooke-Jeeves, APLAC
Other note
Citation