Haagan kauppala, Munkkiniemen taajaväkisen yhdyskunnan pohjoisosan, Huopalahden kunnassa, sekä Talin kylän Helsingin maalaiskunnassa muodostaman n.s. Haapalahden liitosalueen keskiosan asemakaavaehdotuksen selvitys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1939
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
39
Series
Description
Keywords
Other note
Citation