DINA moule integration on underwater vehicles for improved under ice capabilities and autonomy

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-10-10
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Nordic Master's Programme in Cold Climate Engineering
Language
en
Pages
72
Series
Abstract
Unmanned Underwater Vehicles (UUVs) currently depend surface vessels for their launch and recovery. While operating they still need either to be tethered to the surface vessel or resurfacing maneuvers to reliably operate in the sea. This in turn leads to logistical challenges and limitation to their overall autonomy given that in environments like heavy sea states or ice-covered waters, UUVs cannot rely on the surface without being exposed to the risk of damage or total loss. This thesis proposes a station that will allow UUVs to operate fully autonomously without depending upon the surface as it integrates the multi communications module developed in the MarTERA UNDINA project to give UUVs the possibility of conducting their navigation and communications while underwater. It will also give UUVs the possibility of not having to be retrieved and taken back to base to have their batteries recharged as the UUVs would have the possibility of recharging them between deployments by docking unto the proposed station. The proposed mechanical design for the station is demonstrated to be fit for its planned installation in Tronheimsfjord by aligning with DNV recommended practices and standards that ensure a sustainable building of the structure as well as for its safe installation with deck crane. Finally, an alternative designed is proposed for the station that will make it suitable for its possible installation in other sites besides Trondheimsfjorden like Kongsfjord in Svalbard where the station would also be of help to deploy UUVs with more reliability. The next steps in this line of work would be to build the proposed station for it to be installed in its planned deployment location and the development of the inductive module which is still in its concept state.

Obemannade undervattensfordon; UUV för förkortningen på engelska, med tillgängliga teknik, beror på ytfartyg som ska sättas in och bärgas. När de slutför a uppdrag behöver de antingen ha anslutning till ytfartyget eller då och då en stege till ytan för att fungera tillförlitligt ut till havs. Detta leder till logistiska utmaningar och begränsningar UUVs autonomi på grund av att UUV inte kan vara beroende av ytan utan att exponera sig för risken att bli skadad eller försvunnen vid drift när väderförhållandena är extrema eller områden där havsytan är frusen. Denna avhandling föreslår en station som kommer att tillåta UUV att fungera med fullständig autonomi utan beroendet av stationens yta integrerar multikommunikationsmodulen utvecklad i MARTERA UNDINA projekt som har till syfte att ge UUV:erna möjlighet att utföra sitt kommunikation och navigering under vattnet. Den modulen kommer också att ge UUV:er möjlighet att ladda sina batterier utan att behöva föras tillbaka till basen, vilket innebär att UUV:erna kunde Ladda istället batteriet mellan uppdragen genom att docka i enheten. Den föreslagna mekaniska utformningen av stationen har visat sig vara lämplig för dess planerade installation i Trondheimsfjorden för att uppfylla rekommenderade praxis och standarder för DNV som försäkrar den hållbar konstruktion av strukturen utöver dess säker installation med en däckskran. Till sist föreslås en alternativ utformning av stationen. Denna design är avsedd att äga stationen för sin installation på andra platser som Kongsfjorden på Svalbard där stationen också kunde hjälpa till att distribuera UUV med högre tillförlitlighet. Nästa steg i denna arbetslinje är att bygga den föreslagna stationen, efteråt kan det bli installeras på avsedd plats och för att utveckla den induktiva modulen som fortfarande finns kvar begreppstillstånd.
Description
Supervisor
Forsman, Pekka
Thesis advisor
Ludvigsen, Martin
Keywords
undewater vehicles, autonomy, under ice operations, design
Other note
Citation