Soodakattiloiden on line -savukaasumittalaitteiden kartoitus ja toimivuuden tutkiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Selluloosatekniikka
Mcode
Puu-23
Degree programme
Language
fi
Pages
141 s. + liitt. 20
Series
Description
Supervisor
Määttä, Raimo
Keywords
Other note
Citation