Epoksihartsilaminaattien sisäiseen leikkauslujuuteen vaikuttavista tekijöistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Department
Major/Subject
Teknillinen kemia
Mcode
5.40
Degree programme
Language
fi
Pages
87 s. + liitt. 15
Series
Description
Supervisor
Tammela, Viljo
Keywords
Other note
Citation