Puistomaisen asuinlähiön jäljillä – Mitä 1950-luvun rakennuskaavat kertovat Tapiolan Itäkartanon ja Pohjois-Haagan länsiosien viheralueiden roolista?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
34+2
Series
Abstract
Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään, kuinka rakennuskaavoilla on 1950-luvulla ohjattu ja saatu vehreä ja puustoinen olemus Tapiolan itäosissa sijaitsevan Itäkartanon alueelle, sekä Pohjois-Haagan länsiosiin. Tarkoituksena on vertailla näitä kahta samaan aikaan suunniteltua ja rakentunutta asuinaluetta keskenään. Molemmat alueet ovat hyvin säilyneitä ja edustavat aikansa suunnitteluideologiaa vahvasti. Menetelmänä on ensisijaisesti karttojen ja kaava-aineiston kautta tehtävä analyysi, jota täydennetään maastokäynnein. Aluksi perehdytään alueiden suunnitteluhistoriaan ja ideologiaan. Hahmotellaan sitä, millaisista lähtökohdista alueita on lähdetty kehittämään, ketkä ovat olleet mukana prosessissa ja millaisista elementeistä kokonaisuudet koostuvat. Poikkeuksellista molempien alueiden suunnittelussa oli, että suunnittelussa oli mukana puutarha-arkkitehteja. Lisäksi maiseman ja rakennusten yhteensovittaminen oli täysin uudenlainen haaste, johon pyrittiin vastaamaan eri keinoin sotien jälkeisessä asuntopulassa. Tutkielmassa Itäkartanon alue rajataan Menninkäisentien ja Kimmeltien väliin jäävään alueeseen. Alue rajautuu lännessä Tapiolan kirkkoon ja Silkkiniittyyn ja idässä aluetta rajaa KEHÄ I. Etelässä alue rajautuu Tapiolantiehen ja pohjoisosista Maariniittyyn. Pohjois-Haaga II alue koostuu Ohjaajantien ja Ida Ekmanin tien väliin jäävästä alueesta, jota rajaa lännessä ja eteläsosissa Aino Acktén puisto ja idässä Näyttelijäntie. Pohjoisessa aluetta rajaa Runar Schildtin puisto. Tutkimusmetodina on käytetty pääasiassa paikkatietoaineistoja ja kaavakarttoja. Mittaustulokset perustuvat Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunassa tehtyihin mittauksiin. Mittauksissa käytetty aineisto koostuu Paikkatietoikkunan paikkatietoaineistoista, joita on täydennetty muun muassa rakennus- ja huoneistorekisteriotteilla.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Keywords
maisema-arkkitehtuuri, rakennuskaava, viheralue, asuinlähiö, Tapiola, Pohjois-Haaga, kaupunkisuunnittelu, Itäkartano
Other note
Citation