Performance Management in the J2EE-environment of Tekes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
70+
Series
Abstract
Nykyiset korkean tason ohjelmointiarkkitehtuurit kätkevät sisäänsä automaattisia ominaisuuksia, jotka helpottavat ohjelmoijan työtä. Samat ominaisuudet myös asettavat odottamattomia suorituskykyvaatimuksia suoritusympäristölle. Usein järjestelmän määrittelyvaiheessa nämä vaatimukset jäävät liian vähälle huomiolle tai ne unohdetaan kokonaan. Joissain tapauksissa suorituskykyongelmia on huomattu vasta tuotantokäytössä. Tässä työssä kartoitetaan kirjallisuudessa esitettyjä ratkaisuja järjestelmän suorituskyvyn hallitsemiseksi prosessitasolla sekä tarkastellaan J2EE-arkkitehtuurin suorituskykyyn vaikuttavia ominaispiirteitä. Työssä esitetään Teknologian kehittämiskeskuksen eli Tekesin tarpeisiin soveltuva suorituskyvyn hallintaprosessi sekä tutkitaan käytännössä Tekesin Eval-sovelluksen suorituskykyä mittaamalla käyttäjän kokemaa vasteaikaa. Vasteajan mittauksen yhteydessä sovellusta profiloidaan, jotta saadaan selville mahdolliset suorituskyvyn pullonkaulat.
Description
Supervisor
Malmi, Lauri
Thesis advisor
Reunanen, Hannu
Aschan, Peik
Keywords
software performance management, ohjelmiston suorituskyvyn hallinta, J2EE, J2EE, profiling, profilointi
Other note
Citation