Integrating Echo Cancellation Software with DSP Hardware for Mobile Switching Center

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
xiii + 97
Series
Abstract
Subjektiivinen äänenlaatu langattomissa puheluissa on yksi tärkeimmistä tekijöistä verkko-operaattorin palvelunlaadun arvioinnissa. Säilyttääkseen asiakkaansa yhä kilpaillummilla markkinoilla verkko-operaattorien täytyy kiinnittää usein yhä enemmän huomiota myös äänenlaatuun. Runsas signaalinkäsittely kuten esimerkiksi puheenkoodaus nykypäivän digitaalisissa solukkoverkoissa aiheuttaa huomattavasti pidempiä viiveitä kuin mitä tavallisesti esiintyy lankapuhelinverkoissa. Vaikka pidentyneet viiveet eivät itsessään heikennä äänenlaatua, ne pahentavat muuten havaitsemattomia ongelmia. Eräs tällainen ongelma on kaiku, joka ilmenee keskustelussa puhujan äänen viivästettynä toistona. Kaiunpoisto on menetelmä, jonka avulla kaiku vaimennetaan siedettävälle tasolle yleensä adaptiivisen suodatuksen ja epälineaarisen prosessoinnin keinoin. Vaikka kaiunpoistajia on perinteisesti tarvittu vain kaukopuheluissa, ne ovat välttämättömiä digitaalisissa solukkoverkoissa vaatimusten mukaisen äänenlaadun takaamiseksi solukkoverkon ja lankapuhelinverkon välisissä puheluissa. Vastatakseen nykyisiin ja tuleviin kanavakapasiteettitarpeisiin kaiunpoistajien valmistajat hyödyntävät suuritiheyksistä piiritekniikkaa tarkoituksenaan minimoida kustannukset, käytetty tila ja tehonkulutus puhekanavaa kohti. Näiden ratkaisujen pohjana ovat modernit digitaaliset signaaliprosessorit (DSP:t). Riittävän prosessointikapasiteetin saavuttamiseksi nämä DSP-piirit tyypillisesti sisältävät useita prosessoriytimiä. Tässä diplomityössä tarkastellaan kaiunpoisto-ohjelmiston integrointia moderniin DSP-laitteistoon. Lisäksi kehitetään laiteajuri moniytimiselle DSP:lle, jota käytetään uudessa kaiunpoistoyksikössä. Työssä myös tutkitaan moniydinarkkitehtuureihin siirtymisen vaikutuksia ohjelmistokehitykseen.
Description
Supervisor
Korhonen, Timo O.
Thesis advisor
Himanen, Teemu
Keywords
DSP, kaiunpoisto, echo cancellation, integrointi, integration, ohjelmisto, software, laitteisto, hardware
Other note
Citation