Tutkimus sulfonoinnin vaikutuksesta kuumahierteen pitkäkuitujakeen sitoutumiskykyyn käyttäen apuna FTIR-heijastusspektroskopiaa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Puunjalostuksen kemia
Mcode
4.19
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 85 (+7)
Series
Description
Supervisor
Sjöström, Eero
Thesis advisor
Franzén, Rune
Keywords
Other note
Citation