In-line roottori-staattori sekoittimen testaus lääkevalmistetuotannossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-01-09
Department
Major/Subject
Prosessit ja tuotteet
Mcode
KE3003
Degree programme
Kemian tekniikan tutkinto-ohjelma (KEM)
Language
fi
Pages
68+5
Series
Abstract
Tablettien valmistukseen oleellisena osana kuuluu tablettimassan rakeistus ja tablettien päällystys. Tässä työssä testattiin työnantajayritykselle uudentyyppistä liuossekoitinta tablettien päällystys- ja rakeistusliuosten sekoitusta varten. Koska nykyisten sekoittimien käytössä on ollut haasteita, uuden tyyppisen IKA Process Pilot in-line roottori-staattori sekoittiminen testaaminen oli aiheena erittäin ajankohtainen. Työssä määritettiin ensin liuosten ja suspensioiden kriteerit testaamalla yhdeksästä nykyisestä tuotannon liuoksesta niiden viskositeetit, sekä tarkastelemalla niiden mahdollista partikkelikokoa valomikroskoopilla laserdiffraktiolla. Tämän jälkeen näistä liuoksista tehtiin pilot-mittakaavan koe-erät uudella sekoittimella. Koe-eristä tehtiin kaksi toistokoetta kutakin tuotetta kohden. Koe-eristä tehtiin samat analyysit kuin tuotannosta tuoduista näytteistä ja näitä tuloksia vertailtiin keskenään. Tuloksista huomattiin, että uuden tyyppinen sekoitin kykenee sekoittamaan vastaavanlaisia liuoksia ja suspensioita. Se ei kuitenkaan pilko partikkelikokoa aivan yhtä pieneksi kuin yksi nykyisistä sekoittimista, mutta partikkelikoko pysyy kuitenkin asetetuissa rajoissa. Parista tuotteesta tehtiin myös suuremman mittakaavan kokeet, jotka eivät kuitenkaan sujuneet aivan suunnitelmien mukaan. Näiden kokeiden aikana kerättiin paljon hyödyllisiä havaintoja jatkotoimenpiteitä ja lisätestejä silmällä pitäen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sekoituskokeiden tulosten perusteella sekoitin soveltuu tähän käyttötarkoitukseen. Kuitenkin lisätestit ovat tarpeen, jotta saadaan kasvatettua mittakaavaa pilot- mittakaavasta tuotantomittakaavaan.

In the tablet production process granulation of the tablet mass and coating of the tablets have a big role. The objective of this project was to test a new kind of liquid mixer for the granulation and coating liquids. Because the current process has had a lot of problems, testing the new IKA Process Pilot in-line rotor-stator mixer was an urgent topic. The project started by defining the criteria of the liquids and suspensions from nine of the current products. This happened by measuring the viscosities and particle sizes by optical microscopy and laser diffraction. After this pilot size test runs were made with the new mixer. Two batches were produced from each product. Samples from the tests were analyzed the same way as the samples from the production. The results revealed that the new type of mixer is capable of mixing similar kinds of liquids and suspensions. The particle size is not quite as small as in the current process, but still within the accepted range. A production scale test was done from a couple products. These did not quite go as planned. A lot of good observations were made keeping an eye on further tests. As a conclusion we can say that by the mixing tests the mixer is suitable for this application. Still a lot of further testing is needed to be able to scale-up the process from pilot to production scale.
Description
Supervisor
Alopaeus, Ville
Thesis advisor
Lyytinen, Petteri
Keywords
roottori-staattori sekoitin, tabletin päällystys, märkärakeistus, dispersio, suspensio, suspension analysointi
Other note
Citation