Interactivity in Mobile TV

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLindqvist, Markus
dc.contributor.authorSederlöf, Tom
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHämmäinen, Heikki
dc.date.accessioned2020-12-05T09:43:01Z
dc.date.available2020-12-05T09:43:01Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractDiplomityötä varten kehitettiin uusi mobiilin yleisjakelun malli. Malli toimii työn viitekehyksenä, jonka kautta mobiilia yleisjakelua analysoidaan. Mallissa mobiili yleisjakelu jaetaan horisontaalisiin tasoihin, joita kutakin tarkastellaan erikseen. Mallin tasot ovat: radio-, systeemi-, geneeristen palvelujen rajapinta-, ja applikaatio-taso. Applikaatiotasolla tarkastelu keskittyy mobiili TV palveluun ja mahdollisuuksiin sisällyttää interaktiivisia palvelukomponentteja siihen. Diplomityö käsittelee myös mobiili TV:n eri liiketoimintamalleja ja niihin liittyvään ansaintalogiikkaa. Diplomityön tarkoituksena on tutkia interaktiivisten palvelujen soveltuvuutta mobiili TV palveluun. Mitä erilaisia interaktiivisia palveluja mobiili TV:n puitteissa voidaan toteuttaa ja mitä nämä palvelut tarjoavat käyttäjille? Työssä esitellään kolme eri tapaa sisällyttää interaktiivisia palveluja mobiili TV:hen: Jo olemassaolevaa ja muissa TV verkoissa käytettyä interaktiivista ohjelmatarjontaa voidaan lähettää myös mobiili TV verkossa, olemassaolevaan ohjelmatarjontaan voidaan sisällyttää interaktiivisia palveluja, jotka ovat suunnattu ainoastaan mobiili TV:lle tai tuottamalla ohjelmatarjontaa, joka on alusta alkaen suunniteltu lähetettäväksi ainoastaan mobiili TV verkossa. Pohdinnan tuloksena väitämme, että paras tapa sisällyttää interaktiivisuutta mobiili TV:hen on lisätä mobiili TV sidonnaisia lisäpalveluja ohjelmatarjontaan. Tutkimustulosten perusteella jo olemassa olevia interaktiivisia palvelumalleja ei voida sellaisenaan kopioida mobiili TV:hen. Mobiili TV:n interaktiiviset palvelut täytyy suunnitella alusta alkaen päätelaitteiden, t.s. matkapuhelinten, ehdoilla. Päätelaitteissa esiintyvä suuri variaatio on ongelmallinen päätelaitteiden graafisen käyttöliittymän kannalta. Diplomityö esittää kaksi mahdollista ratkaisumallia ongelmalle. Interaktiiviset palvelut voidaan esittää erillisellä ilmoitus alueella varsinaisen videokuvan vierellä tai ne voidaan piirtää videokuvan päälle overlay-tekniikkaa käyttäen. Mobiili TV sidonnaisten interaktiivisten palvelujen käytön helppous on avaintekijä palveluiden suunnittelussa.fi
dc.format.extent90
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93531
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120552366
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietoverkkotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-38fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordinteractivityen
dc.subject.keywordinteraktiivisuusfi
dc.subject.keywordmobile TVen
dc.subject.keywordmobiili TVfi
dc.subject.keywordmobile broadcastingen
dc.subject.keywordmobiili yleisjakelufi
dc.subject.keywordlayered modelen
dc.subject.keywordkerrostettu mallifi
dc.subject.keywordIP datacastingen
dc.subject.keywordIP datacastingfi
dc.titleInteractivity in Mobile TVen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_40199
local.aalto.idinssi31563
local.aalto.openaccessno
Files