Interactivity in Mobile TV

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
90
Series
Abstract
Diplomityötä varten kehitettiin uusi mobiilin yleisjakelun malli. Malli toimii työn viitekehyksenä, jonka kautta mobiilia yleisjakelua analysoidaan. Mallissa mobiili yleisjakelu jaetaan horisontaalisiin tasoihin, joita kutakin tarkastellaan erikseen. Mallin tasot ovat: radio-, systeemi-, geneeristen palvelujen rajapinta-, ja applikaatio-taso. Applikaatiotasolla tarkastelu keskittyy mobiili TV palveluun ja mahdollisuuksiin sisällyttää interaktiivisia palvelukomponentteja siihen. Diplomityö käsittelee myös mobiili TV:n eri liiketoimintamalleja ja niihin liittyvään ansaintalogiikkaa. Diplomityön tarkoituksena on tutkia interaktiivisten palvelujen soveltuvuutta mobiili TV palveluun. Mitä erilaisia interaktiivisia palveluja mobiili TV:n puitteissa voidaan toteuttaa ja mitä nämä palvelut tarjoavat käyttäjille? Työssä esitellään kolme eri tapaa sisällyttää interaktiivisia palveluja mobiili TV:hen: Jo olemassaolevaa ja muissa TV verkoissa käytettyä interaktiivista ohjelmatarjontaa voidaan lähettää myös mobiili TV verkossa, olemassaolevaan ohjelmatarjontaan voidaan sisällyttää interaktiivisia palveluja, jotka ovat suunnattu ainoastaan mobiili TV:lle tai tuottamalla ohjelmatarjontaa, joka on alusta alkaen suunniteltu lähetettäväksi ainoastaan mobiili TV verkossa. Pohdinnan tuloksena väitämme, että paras tapa sisällyttää interaktiivisuutta mobiili TV:hen on lisätä mobiili TV sidonnaisia lisäpalveluja ohjelmatarjontaan. Tutkimustulosten perusteella jo olemassa olevia interaktiivisia palvelumalleja ei voida sellaisenaan kopioida mobiili TV:hen. Mobiili TV:n interaktiiviset palvelut täytyy suunnitella alusta alkaen päätelaitteiden, t.s. matkapuhelinten, ehdoilla. Päätelaitteissa esiintyvä suuri variaatio on ongelmallinen päätelaitteiden graafisen käyttöliittymän kannalta. Diplomityö esittää kaksi mahdollista ratkaisumallia ongelmalle. Interaktiiviset palvelut voidaan esittää erillisellä ilmoitus alueella varsinaisen videokuvan vierellä tai ne voidaan piirtää videokuvan päälle overlay-tekniikkaa käyttäen. Mobiili TV sidonnaisten interaktiivisten palvelujen käytön helppous on avaintekijä palveluiden suunnittelussa.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Lindqvist, Markus
Keywords
interactivity, interaktiivisuus, mobile TV, mobiili TV, mobile broadcasting, mobiili yleisjakelu, layered model, kerrostettu malli, IP datacasting, IP datacasting
Other note
Citation