Characterization of ferroelectric varactors

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
61
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on kehitetty sijaiskytkentä ferrosähköiselle varaktorille. Millimetriaaltoalueelle ulottuvien mittausten avulla varaktorille on tehty sijaiskytkentä, jota voidaan käyttää piirisimulointiohjelmissa. Ferrosähköisyyden teoreettinen perusta on esitetty. Varaktorin karakterisoimiseen tarvittavat fysikaaliset mallit on johdettu. Lisäksi on esitelty joitakin aiemmin valmistettuja piirejä, joissa on käytetty ferrosähköisiä varaktoreja ja vertailtu erilaisia korkeataajuisia viritystekniikoita. Ferrosähköisen varaktorin taajuusvastetta on tutkittu kolmiulotteisella sähkömagneettisella simulaattorilla. Simuloinneista ja mittauksista saatuja tuloksia on vertailtu. Varaktorin sijaiskytkennän komponenttien arvot on johdettu mittaustuloksista käyttämällä piirisimulaattorin optimointimenetelmiä. Mittaustulosten analyysissa on selvinnyt, että lisää mittauksia tarvitsee tehdä.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Mallat, Juha
Keywords
ferroelectricity, ferrosähköisyys, millimeter waves, millimetriaallot, varactor equivalent circuit, varaktorin sijaiskytkentä
Other note
Citation