Suoritettava tutkimus erään villakutomon kutojain kuormitussuhteesta ja tehtävä ehdotus sen koroittamiseksi ja tasoittamiseksi teknillisin keinoin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1955
Major/Subject
Tekstiiliteollisuus
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
106 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Häyrinen, Eero
Keywords
Other note
Citation