Markkinoinnin kilpailukeinojen käytön dynamiikasta : erityisesti suomalaisten teollisten yritysten vientimarkkinoinnissa Neuvostoliittoon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
118
Series
Description
Keywords
VIENTI, NEUVOSTOLIITTO, KILPAILUKYKY
Other note
Citation