The optimization of the DD-Washer

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKopra, Riku
dc.contributor.authorKarjalainen, Simo
dc.contributor.departmentKemian ja materiaalitieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorDahl, Olli
dc.date.accessioned2020-12-05T13:31:05Z
dc.date.available2020-12-05T13:31:05Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractDiplomityön kirjallisuusosa käsittelee ruskeanmassan syrjäytyspesun mekanismeja sekä pesuolosuhteiden vaikutusta pesutulokseen. Lisäksi esitellään DD-pesurin rakennetta ja toimintaa. Kokeellinen osa keskittyy DD-pesurin ajomallin kehittämiseen päämääränä optimoida pesutulos käyttämällä mahdollisimman vähän pesunestettä. Tutkittavia muuttujia olivat laimennustekijä, sakeus, tuotanto, massan syöttöpaine sekä pesunesteen ja massan lämpötilat. Lisäksi tutkittiin DD-pesurin toimintaa erityistilanteissa. Pesutulosta seurattiin jatkuvatoimisilla refraktometrimittareilla. Tehokkaan ajomallin avulla voidaan matalalla laimennustekijällä saavuttaa tehokas ruskeanmassan pesu. Pesusakeus nousi pesutuloksen kannalta kaikkein merkittävimmäksi ohjaussuureeksi. Pesusakeuden kasvattaminen paransi pesutulosta kaikilla massalaaduilla. Kokeiden perusteella tulisi DD-pesurin syöttösakeus nostaa mahdollisimman korkeaksi. Ruskeanmassan syöttöpaineen tulee olla riittävän korkea, jotta kunnollinen massakakku saadaan muodostettua pesulokeroon. Massan sekä pesunesteen lämpötilat vaikuttavat pesurin toimintaan, joten niihin on syytä kiinnittää huomiota.fi
dc.format.extent86
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/95370
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120554204
dc.language.isofien
dc.programmePuunjalostustekniikan tutkinto-ohjelmafi
dc.programme.majorTeollisuuden ympäristötekniikkafi
dc.programme.mcodePuu-127fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordDD-Washeren
dc.subject.keywordDD-pesurifi
dc.subject.keyworddisplacement washingen
dc.subject.keywordsyrjäytyspesufi
dc.subject.keywordwash resulten
dc.subject.keywordpesutulosfi
dc.subject.keywordoptimizationen
dc.subject.keywordajomallifi
dc.subject.keywordrefractometeren
dc.subject.keywordrefraktometrifi
dc.titleThe optimization of the DD-Washeren
dc.titleDD-pesurin ajomallin kehittäminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_19773
local.aalto.idinssi35432
local.aalto.openaccessno
Files