The optimization of the DD-Washer

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Teollisuuden ympäristötekniikka
Mcode
Puu-127
Degree programme
Puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Diplomityön kirjallisuusosa käsittelee ruskeanmassan syrjäytyspesun mekanismeja sekä pesuolosuhteiden vaikutusta pesutulokseen. Lisäksi esitellään DD-pesurin rakennetta ja toimintaa. Kokeellinen osa keskittyy DD-pesurin ajomallin kehittämiseen päämääränä optimoida pesutulos käyttämällä mahdollisimman vähän pesunestettä. Tutkittavia muuttujia olivat laimennustekijä, sakeus, tuotanto, massan syöttöpaine sekä pesunesteen ja massan lämpötilat. Lisäksi tutkittiin DD-pesurin toimintaa erityistilanteissa. Pesutulosta seurattiin jatkuvatoimisilla refraktometrimittareilla. Tehokkaan ajomallin avulla voidaan matalalla laimennustekijällä saavuttaa tehokas ruskeanmassan pesu. Pesusakeus nousi pesutuloksen kannalta kaikkein merkittävimmäksi ohjaussuureeksi. Pesusakeuden kasvattaminen paransi pesutulosta kaikilla massalaaduilla. Kokeiden perusteella tulisi DD-pesurin syöttösakeus nostaa mahdollisimman korkeaksi. Ruskeanmassan syöttöpaineen tulee olla riittävän korkea, jotta kunnollinen massakakku saadaan muodostettua pesulokeroon. Massan sekä pesunesteen lämpötilat vaikuttavat pesurin toimintaan, joten niihin on syytä kiinnittää huomiota.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Kopra, Riku
Keywords
DD-Washer, DD-pesuri, displacement washing, syrjäytyspesu, wash result, pesutulos, optimization, ajomalli, refractometer, refraktometri
Other note
Citation