Ikääntyneen arjen ympäristöt ja palveluverkko : Case Lauttasaari

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI, 7/2015
Abstract
Aalto-yliopiston monitieteellisessä Lauttasaaren palveluverkko -tutkimushankkeessa (2013-2015) tarkasteltiin Lauttasaaren alueen vanhuspalveluiden toimija‐ ja palveluverkostoa verkostotutkimuksen (Markkinoinnin laitos) ja palvelumuotoilun (Muotoilun laitos) näkökulmasta.Palveluiden sekä asuinympäristön saavutettavuutta tarkasteltiin puolestaan rakennetun ympäristön näkökulmasta (Arkkitehtuurin laitos, Sotera). Tämä raportti tarkastelee aluksi Lauttasaaren aluetta väestön ikärakenteen, asumisen ja palvelutarjonnan kannalta. Ikääntyvien itsenäistä asumista tukevien toimijoiden yhteistyötä ja sen edellytyksiä analysoidaan seuraavassa luvussa verkostoitumisen näkökulmasta. Tämän jälkeeneri toimijoiden yhteistyön kehittämistä ja siihen soveltuvia menetelmiä tarkastellaan palvelumuotoilun näkökulmasta. Lopuksi julkisen liikenteen, jalankulkureittien ja viheralueiden saavutettavuutta tarkastellaan ikääntyneen asukkaan kannalta. Hanke on osa Innovatiivinen kaupunki®–ohjelmaa ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston sekä Elinkeinopalvelun kanssa.
Description
Keywords
Lauttasaaren palveluverkko-tutkimus, ikääntyneiden asuminen, palveluiden kehittäminen, verkostot, verkostoyhteistyö
Other note
Citation