Enchanced VPN service for mobile network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset
Mcode
Tik-109
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena on ollut selvittää liikkuvuutta tukevia matkapuhelinten vaihderatkaisuja ja niiden toteutusteknologioita. Liikkuvuutta tukeva vaihderatkaisu voidaan toteuttaa keskuspohjaisena, langattomana PBX:nä, erilaisina VPN-ratkaisuina tai GSM-IP -ratkaisuna. Tarkastelu osoittaa, että ratkaisut ovat hyvin erilaisia ja soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Tutkituista ratkaisuista keskuspohjainen ratkaisu ja edistynyt M-VPN-ratkaisu on toteutettu siten, että kaikki vaihdepalveluun tarvittava laitteisto ja ohjelmisto on operaattorilla. Tällöin myös huolto ja ylläpitovastuu on operaattorilla. Vaihteen toteutustekniikka rajoittaa usein mahdollisuuksia tarjota erilaisia palveluja. Vaihdetoiminnallisuudet saattavat olla osa yrityksen viestinnän kokonaisratkaisua. GSM-IP -ratkaisu mahdollistaa tämäntyyppisen järjestelmien yhdistämisen.
Description
Supervisor
Martikainen, Olli
Thesis advisor
Sarkki, Mika
Keywords
puhelinvaihde, GSM, älyverkko, palvelusolmu, VPN, PBX, intelligent network, service node
Other note
Citation