Taiteen kandidaatin opinnäytetyö

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Muoti
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
53
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni on seitsemän asukokonaisuuden vaatemallisto, jonka inspiraationa on Henry David Thoreaun Elämää metsässä -teos, Wandervögel -nuorisoliike, ja Renessanssin pukeutuminen ja haarniskat. Opinnäytetyön kirjallisessa osassa kerron malliston taustatutkimuksesta, suunnitteluprosessista ja esittelen lopputuloksia. Lisäksi reflektoin omaa työskentelyäni, oppimaani ja suunnittelijaidentiteettini kehitystä. Halusin opinnäytetyössäni käyttää tekstiä visuaalisen työn lähtökohtana, sillä koen sen antavan parhaiten tilaa mielikuvitukselle ja erilaisten teemojen assosioimiselle. Halusin käyttää tarinankerrontaa suunnittelutyöni apuna, ja pohtia miten abstraktit teemat kääntyvät konkreettiseen muotoon vaatesuunnittelussa. Näiden teemojen tueksi valitsin taustatutkimukseni aiheeksi myös vaatteellisen referenssin Renessanssin muodista ja haarniskoista, sekä Wandervögel-nuorista otetuista valokuvista. Työstin mallistoni materiaaleja pääasiallisesti painokangastudiossa, jossa tutkin marmorointia kuosisuunnittelun välineenä. Tutkin erilaisia marmorointiin käytettäviä aineita ja tekniikoita, jotka toimivat lopullisissa tuotteissa käyttämieni seulakuosien luonnoksina.
Description
Supervisor
Hyötyläinen, Ilona
Thesis advisor
Peltonen, Elina
Laitinen, Tuomas
Keywords
muoti, mallisto, kuosisuunnittelu, vaatesuunnittelu, tekstiili, marmori, Henry David Thoreau, renessanssi
Other note
Citation