Cryogenic low noise amplifier at 8.4 - 8.5 GHz

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
en
Pages
62
Series
Abstract
Tässä työssä suunniteltiin ja rakennettiin sekä testattiin jäähdytetty vähäkohinainen vahvistin taajuuskaistalle 8.4 - 8.5 GHz. Vahvistin toteutettiin kolme-asteisena mikroliuskarakenteena käyttäen pakattuja HEMTejä aktiivisina komponentteina. Testaus suoritettiin kryogeenisessa ympäristössä ja siinä perehdyttiin pienen kohinan mittaamiseen käyttäen kohinadiodin ja kylmän vaimentimen muodostamaa ketjua kohinalähteenä. Vahvistin testattiin lopullisessa kokoonpanossaan, sisäänmenossa ja ulostulossa olevien ulkoisten isolaattoreiden kanssa. Vahvistukseksi mitattiin 290 K:n lämpötilassa 36.8 dB ja 25 K:n lämpötilassa 35.3 dB. Kohinalämpötilaksi mitattiin 290 K:n lämpötilassa alle 96.0 K ja 25 K:n lämpötilassa alle 14.0 K. Kohinalämpötilan mittauksen epävarmuuden arvioitiin olevan 25 K:n lämpötilassa +-1.5 K.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Keywords
LNA, LNA, HEMT, HEMT, cryogenic, kryogeeninen, cooled, jäähdytetty, low-noise, vähäkohinainen
Other note
Citation