Melting Point - Prosessi teoksen taustalla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
49
Series
Abstract
Opinnäytetyöni kirjallinen osa on prosessikuvaus Melting Point –teoksen tekemisestä, jonka avulla pohdin taiteellista työskentelyä ja sen merkitystä minulle. Pyrin syventämään omaa prosessiani hahmottaakseni tapaani työskennellä ja kasvattaakseni ymmärrystäni sen mahdollisuuksista. Tärkeä osa opinnäytetyötäni on prosessi produktion takana ja sen aikana oppimani asiat. Produktion lopputuloksena on kuitenkin yhteistyönä ystäväni John Ozbayn kanssa toteutettu katsojaa osallistava teos, jonka päämateriaali on keramiikka. Yhdistämällä elektroniikkaa ja keramiikkaa valmistimme uudenlaisen kokonaisuuden jossa katsojan käden liikkeet vaikuttavat teoksen liikkeisiin. Koen kiinnostavaksi sen, miten taideteosten äärellä ollaan sekä millä tavoin katsojan ja teoksen suhde muuttuu silloin kun teokseen saa koskea ja katsoja pääsee osaksi sitä. Opinnäytetyöhöni kuuluvalla produktiolla haluan tuoda esille ajatusta siitä, miten katsoja ja taideteos voivat sulautua yhteen ja muodostaa yhdessä uudenlaisen kokonaisuuden. Kiinnostuin miettimään ja avaamaan omaa prosessiani, jotta teos ei jäisi katsojalle vain objektiksi, vaan myös työ ja tarina sen taustalla ovat helpommin nähtävissä. Opinnäytetyöni jälkeen hahmotan selkeämmin taiteellisen työskentelyn prosessia kokonaisuutena ja teoksen suunnittelu sekä valmistaminen ovat auttaneet minua rentoutumaan tekemisessä sekä teoksen taustan esiintuomisessa. Prosessi teoksen takana oli minulle itsensä ilmaisuun liittyvistä maneereista vapautumista ja rentoutumista. Uskon lopputuloksen abstraktiuden heijastelevan työskentelyni vaiheita ja haluani vapautua tekemisessä sekä intoani osallistavan taiteen tekemiseen.
Description
Supervisor
Lautenbacher , Nathalie
Thesis advisor
Lautenbacher, Nathalie
Keywords
taide, keramiikka, taiteellinen työskentely, prosessi
Other note
Citation