Mosaiikkiveistoksia metsässä – biologista taiteilijaksi mytologian kautta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
27 + 2
Series
Abstract
Tutkin opinnäytetyössäni luonnontieteen ilmentämistä taiteen keinoin, mytologian avulla. Kaikki luonnon eliöt, myös ihminen, ovat yhteydessä toisiin eliöihin. Työni käsittää neljä keramiikkaveistosta, joista kukin kuvastaa tietyn luonnonpaikan olemusta. Veistosten pinta muodostuu erilaisten pienten korkokuvahahmojen mosaiikista, mikä kuvaa eliöiden välistä verkostoa. Veistokset ikään kuin tuovat luonnon näkymättömät verkostot konkreettisiksi kokonaisuuksiksi. Veistosten hahmoon ovat vaikuttaneet kivikautiset menhir-patsaat ja mosaiikkiin muun muassa suomensukuisten kansojen mytologia ja etenkin permiläinen taide. Pyrin opinnäytetyöni kirjallisella osuudella syventämään ihmisten arvostusta ja ymmärrystä luontoa kohtaan. Lisäksi tutkin omaa kehitystäni luonnontieteilijästä keramiikkataiteilijaksi, sekä selvitin käsityksiäni taiteen tekemisestä ja taiteesta ylipäätään. Pohdin aiemmin hankkineeni biologian alan tutkinnon vaikutuksia työskentelyyni taiteilijana: kuinka pystyn hyödyntämään kiinnostukseni luontoon jäämättä liiaksi kiinni tieteelliseen täsmällisyyteen.
Description
Supervisor
Yli-Viikari, Tapio
Thesis advisor
Lahdenmäki, Nathalie
Malka, Raija
Keywords
keramiikka, mosaiikki, reliefi, luonto, mystiikka, mytologia
Other note
Citation