Electrical Properties Optimization for Standard Low-Voltage Synchronous Generator Product Family

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Sähkömekaniikka
Mcode
S-17
Degree programme
Language
en
Pages
97
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee standardoitujen avonapaisten pienjännitetahtigeneraattorien sähkösuunnittelua. Työ on alustava osa pienjännitteisen tahtigeneraattorituoteperheen tuotekehitysprojektia. Sähkösuunnittelun kannalta keskeisimmät sähköiset ominaisuudet määritellään teoreettisesti ja niiden pohjalta suunnitellaan ja optimoidaan jo olemassa olevien jännitteisten tahtigeneraattorien sähköiset ominaisuudet. Teoriat todennetaan tapaustutkimuksilla. Erityisesti jännitteiden ominaisuuksiin ja niiden kehittämiseen työssä keskitytään tarkemmin. Sähköisten ominaisuuksien laskennassa käytetään analyyttisiä ja numeerisia analyysejä. Tässä työssä käytetty, elementtimenetelmään (FEM) pohjautuva ohjelma on FCSMEK. Lisäksi esitellään tooth flux method (TFM) - ohjelma. Testausdataa on saatu työn aikana käynnissä olevista prototyyppien testauksista. Niillä voidaan esimerkiksi todentaa TFM:n tarkkuus. Käytettävissä oleva FCSMEK-versio sisältää tällä hetkellä vain 2-D mallinnuksen, joten generaattorien sähköisten ominaisuuksien optimoinneissa ei ole huomioitu uravinoutta. Uravinouden vaikutus määritellään TFM:n avulla. Tosin työn aikana kehitettiin myös FCSMEK-ohjelmaa uravinouslaskennan osalta, mistä on tässä työssä esitetty muutama testiversion laskentatulos. Yhtenä työn osana on luotu sähköisiltä ominaisuuksiltaan uudelleen suunniteltu sekä optimoitu pienjännitteinen tahtigeneraattorituoteperhe, joka on ABB Sähkökoneiden ja erään Kiinassa toimivan generaattorivalmistajan käytettävissä.
Description
Supervisor
Arkkio, Antero
Thesis advisor
Kivioja, Juha
Keywords
synchronous generator, tahtigeneraattori, electrical properties optimization, sähköisten ominaisuuksien optimointi, electrical design, sähkösuunnittelu, finite element method, elementtimenetelmä, FCSMEK, FCSMEK
Other note
Citation