"Sopimusoikeudelliset näkökohdat tietotekniikka-alan yrityksen liiketoiminnassa". Case: Amadeus Finland Oy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Yksityisoikeus, Sopimusoikeus, Liiketalous, Tietotekniikka, Sopimukset
Other note
Citation