Designing a control system for parts of a component factory

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
110 + [9]
Series
Abstract
The aim of this thesis is to create a control system for standard valve parts required in Metso Automation's new valve factory. In the factory most manufactured valves, which are mainly standard valves with a fixed price and delivery time, are assembled in the so-called Green assembly line. In order to achieve the on-time delivery target, the availability of the parts required in the Green assembly line must be improved and maintained at a certain level. The thesis consists of a literature review, an as-is analysis and a case chapter in which the new control system is designed. The design of the control system is based on the development areas identified in the as-is analysis by interviews, data-analyses and other observations. The main targets of the system are improving inventory control and management, increasing visibility of production and warehousing, and levelling the flow of inbound logistics. Suggestions and best practices found in the literature review are used in the design phase of the thesis. In addition to material resource planning (MRP) and two-bin control methods already used in the company, three new control policies are introduced in the thesis. The new methods are reorder-point control, forecast ordering and visual Kanban-based pull-control. The most critical factors affecting control of the parts are defined and used for segmentation of parts and for selection of the best control policy for each of these part groups. Moreover, processes and measurements for implementing and maintaining the new system are defined to ensure functionality of the new control system, In future, segmentation and part-level analyses can also be utilized for inbound logistics and warehouse planning and for visualizing the production flow at the shop-floor level.

Diplomityön tavoitteena on suunnitella ohjausmalli Metso Automation Oy:n keväällä 2011 avatun venttiilitehtaan vakioventtiilien osille. Uudessa tehtaassa on eriytetty oma tuotantolinja eli vihreä kokoonpanolinja volyymituotteille, jotka koostuvat pääsiallisesti ennalta sovittuun hintaan ja toimitusaikaan asiakkaille toimitettavista vakioventtiileistä. Työssä suunniteltavan ohjausmallin tarkoituksena on parantaa vihreän kokoonpanolinjan tarvitsemien vakioventtiilien osien saatavuutta asetettuihin toimitusvarmuustavoitteisiin pääsemiseksi. Diplomityö koostuu kirjallisuustutkimuksesta, nykytila-analyysista sekä ohjausmallin toiminnan ja käyttöönoton suunnittelusta. Työssä suunniteltavalla ohjausmallilla pyritään vastaamaan nykytila-analyysissa haastatteluiden ja data-analyysien avulla löydettyihin kehityskohteisiin eli varastonhallinnan menetelmien kehittämiseen, visuaalisuuden lisäämiseen sekä saapuvan materiaalivirran tasoittamiseen. Ohjausmallin suunnittelussa pyritään hyödyntämään kirjallisuustutkimuksessa esiin tulevia suosituksia ja toimintatapoja. Työssä suunniteltavassa ohjausmallissa venttiiliosille määritellään kolme uutta ohjaustapaa aiemmin käytössä olleiden tarvelaskenta- ja kaksilaatikko-perusteisten menetelmien rinnalle. Uudet ohjaustavat perustuvat tilauspiste- ja ennusteohjaukseen sekä visuaaliseen Kanban -ohjaukseen. Työssä määritellään osien ohjauksen kannalta merkittävimmät tekijät, joiden perusteella venttiiliosat segmentoidaan eri ohjaustapojen mukaisiin ryhmiin. Työssä suunnitellaan lisäksi prosessit ja mittaristot osien ohjaamisen ylläpitämiseen sekä toiminnan mittaamiseen jatkossa. Tulevaisuudessa työssä tehtyä osien segmentointia on mahdollista hyödyntää myös tehtaan sisäistä logistiikkaa, töiden visuaalista ohjausta sekä varastojen fyysistä sijaintia suunniteltaessa.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Tiainen, Antero
Keywords
production planning, tuotannonohjaus, inventory control, varastonhallinta, MRP, MRP, valve manufacturing, venttiilivalmistus
Other note
Citation