Software Pre-Installation System and Related Processes of a Multi-National Computer Manufacturer

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1999
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
Tik-86
Degree programme
Language
en
Pages
66
Series
Abstract
Ohjelmistojen esiasennus on oleellinen prosessi tietokonevalmistuksessa. Suurin osa tietokoneista toimitetaan asiakkaille varustettuna esiasennetulla järjestelmällä. Tässä työssä tutkitaan kahta erilaista esiasennuksen tuotantojärjestelmää: saksalaista ja suomalaista Fujitsun tietokonetehdasta. Tarkastelussa huomataan, miten tuotantoprosessit ja asiakkaan erilaiset vaatimukset vaikuttavat myös esiasennusmenetelmien ja järjestelmien valintaan. Näiden kahden tehtaan esiasennusprosesseja ja -menetelmiä tarkastellaan ja erot havainnoidaan. Tehtaille määritellään yhteinen esiasennusprosessi, jota tullaan käyttämään yhteisten tuotteiden valmistuksessa. Suomalaiselle tehtaalle ehdotetaan lisäksi muutamia parannuksia esiasennusprosesseihin. Fujitsun Suomen tehtaan esiasennusjärjestelmää tutkitaan tarkemmin. Nykyisen järjestelmän ongelmat osoitetaan, ja uusi esiasennusjärjestelmä määritellään perustuen kokemuksiin vanhasta järjestelmästä.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Niemistö, Pekka
Keywords
pre-installation, esiasennus, processes, prosessit, computer manufacturing, tietokonevalmistus
Other note
Citation