Developing a Conversation Assistant for the Hearing Impaired Using Automatic Speech Recognition

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Acoustics and Audio Technology
Mcode
ELEC3030
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
6 + 98
Series
Abstract
Understanding and participating in conversations has been reported as one of the biggest challenges hearing impaired people face in their daily lives. These communication problems have been shown to have wide-ranging negative consequences, affecting their quality of life and the opportunities available to them in education and employment. A conversational assistance application was investigated to alleviate these problems. The application uses automatic speech recognition technology to provide real-time speech-to-text transcriptions to the user, with the goal of helping deaf and hard of hearing persons in conversational situations. To validate the method and investigate its usefulness, a prototype application was developed for testing purposes using open-source software. A user test was designed and performed with test participants representing the target user group. The results indicate that the Conversation Assistant method is valid, meaning it can help the hearing impaired to follow and participate in conversational situations. Speech recognition accuracy, especially in noisy environments, was identified as the primary target for further development for increased usefulness of the application. Conversely, recognition speed was deemed to be sufficient and already surpass the transcription speed of human transcribers.

Keskustelupuheen ymmärtäminen ja keskusteluihin osallistuminen on raportoitu yhdeksi suurimmista haasteista, joita kuulovammaiset kohtaavat jokapäiväisessä elämässään. Näillä viestintäongelmilla on osoitettu olevan laaja-alaisia negatiivisia vaikutuksia, jotka heijastuvat elämänlaatuun ja heikentävät kuulovammaisten yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia opiskeluun ja työelämään. Työssä kehitettiin ja arvioitiin apusovellusta keskustelupuheen ymmärtämisen ja keskusteluihin osallistumisen helpottamiseksi. Sovellus käyttää automaattista puheentunnistusta reaaliaikaiseen puheen tekstittämiseen kuuroja ja huonokuuloisia varten. Menetelmän toimivuuden vahvistamiseksi ja sen hyödyllisyyden tutkimiseksi siitä kehitettiin prototyyppisovellus käyttäjätestausta varten avointa lähdekoodia hyödyntäen. Testaamista varten suunniteltiin ja toteutettiin käyttäjäkoe sovelluksen kohderyhmää edustavilla koekäyttäjillä. Saadut tulokset viittaavat siihen, että työssä esitetty Keskusteluavustin on toimiva ja hyödyllinen apuväline huonokuuloisille ja kuuroille. Puheentunnistustarkkuus erityisesti meluisissa olosuhteissa osoittautui ensisijaiseksi kehityskohteeksi apusovelluksen hyödyllisyyden lisäämiseksi. Puheentunnistuksen nopeus arvioitiin puolestaan jo riittävän nopeaksi, ylittäen selkeästi kirjoitustulkkien kirjoitusnopeuden.
Description
Supervisor
Kurimo, Mikko
Thesis advisor
Palomäki, Kalle
Keywords
speech recognition, software engineering, user-centered design, user testing
Other note
Citation