Konepajassa esiintyvien hydraulikoneistojen melun tutkiminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1981
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
03.15
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 132
Series
Description
Supervisor
Ihalainen, Erkki
Thesis advisor
Kosonen, Esko
Keywords
Other note
Citation