Evaluation of wind load resistance of tall buildings

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
en
Pages
116
Series
Abstract
Lateral loads, such as wind loads are of essential importance when it comes to the design of tall buildings. Wind action is both static and dynamic, inducing displacements and movements that have to be limited in order to ensure both strength and serviceability of the structure. The most common methods in order to stiffen a tall building are the addition of shear walls, diagonal bracing systems, frame action, or outrigger systems. In this thesis, the wind induced behaviour of a tall building was analysed by creating a model by a finite element method computer based program. Several different versions of the model were analysed taking different assumptions, both structural and architectural into consideration. The wind loads applied on the model were calculated according to Eurocode. Displacements, accelerations, and natural modes of vibration were evaluated. Furthermore, suitable stiffening methods were presented for the model, according to the assumptions. Suitable stiffening methods were e.g. concrete shear walls, and diagonal steel bracing. The results showed that acceleration due to human perception was not a major issue for the case study building analysed in this thesis. The addition of extra stiffening systems to the model kept the displacements values within acceptable limits. The governing codes give guidelines for establishing wind actions on structures, and along with computer based software, a realistic picture of the behaviour of a tall building can be estimated. Still, e.g. the evaluation of realistic wind speed probability and the accuracy of the model in relation to the real structure can be difficult aspects in the dynamic analysis. The evaluation of probable wind speeds in Finland, acceleration limits for Eurocode, and the addition of outrigger-belt truss systems remained open questions that were suggested for further studies. The exceptional nature of the structure's cross-section and environment, suggested that a wind-tunnel test would benefit the estimation of wind induced response in this case.

Vaakasuuntaiset kuormitukset, kuten tuulikuorma ovat tärkeitä parametrejä korkeiden rakennusten suunnittelussa. Tuuli koostuu staattisesta ja dynaamisesta komponentista, jotka synnyttävät rakennukseen siirtymiä ja liikkeitä. Nämä liikkeet ja siirtymät tulee rajoittaa murtorajatilan ja käyttörajatilan suhteen. Tavallisia jäykistämistapoja ovat jäykistävät seinät, vinojäykistyssysteemit, kehävaikutukset, ja vakaajat. Tässä diplomityössä tarkasteltiin tuulikuorman vaikutusta korkealle rakennukselle FEM -ohjelmalla kehitetyllä mallilla. Erilaisia oletuksia otettiin huomioon muodostamalla eri versioita mallista. Tuulikuormat laskettiin Eurokoodin mukaisesti. Tärkeimmät parametrit laskettiin. Ne olivat siirtymä, kiihtyvyys, ja ominaistaajuudet. Oletuksien suhteen eri malleille esitettiin sopivia jäykistystapoja, joita olivat jäykistävät seinät ja vinojäykisteet. Tulokset osoittivat että kiihtyvyys ei ollut ongelma tässä diplomityössä analysoidussa rakennuksessa. Malleihin lisätyillä jäykistyssysteemeillä saatiin siirtymät hyväksyttävälle tasolle. Määräyksien ja ohjeiden, sekä tietokoneohjelmien avulla, insinööri pystyy luomaan todenmukaisen kuvan rakennuksesta ja sen käyttäytymisestä dynaamisen kuorman alaisena. Silti todellinen tuulennopeus ja mallin riittävä tarkkuus ovat haastavia osa-alueita dynaamisessa tarkastelussa. Tuulen todennäköinen nopeus Suomessa, Eurokoodin kiihtyvyyssuositukset, sekä vakaajien käyttö jäivät avoimiksi kysymyksiksi, joita tässä työssä suositellaan lisätutkimusten aiheeksi. Rakennuksen poikkileikkauksen erikoisuus ja ympäristö olivat tekijöitä, jotka puoltavat tuulitunnelikokeita, jotta tuulen synnyttämät ilmiöt saataisiin tarkemmin selville tässä tapauksessa.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Nissinen, Hannu
Keywords
tall building, korkea rakennus, stiffness, jäykkyys, dynamic, dynamiikka, lateral, tuuli, wind loads, kuorma
Other note
Citation