Läheisyyden muistio

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Photography
Valokuvataiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
118
Series
Abstract
Opinnäytetyöni keskiössä on valokuvasarjani "Läheisyyden muistio", johon olen kuvannut itseäni, äitiäni ja tytärtäni. Kuvasarja kertoo kolmen sukupolven lomittumisesta toistensa elämään. Kiinnostukseni aiheen kuvaamiseen alkoi halusta pohtia omaa paikkaani äitinä ja tyttärenä. Opinnäytetyöhön liittyy 21 valokuvateosta, jotka olen kuvannut vuosina 2007-2011. Teoskuvien lisäksi mukana on kerrontaa täydentäviä kuvia havainnollistamassa "Läheisyyden muistion" syntyprosessia. Tärkein lähdemateriaali koostui opiskeluaikaisista työskentelymuistikirjoistani. Päämääränä oli löytää muistikirjoista työskentelyäni avaavia teemoja, joilla on ollut merkitys kuvasarjani syntyyn. Muistikirjalainausten lisäksi lähdemateriaalina ovat äitini ja tyttäreni kanssa käydyt keskustelut kuvasarjastani ja sen synnystä.
Description
Thesis advisor
Brotherus, Elina
Keywords
kolme sukupolvea, kuolema, muistikirja, peili, tytär, äiti
Other note
Citation