Vaatetusteollisuuden kannattavuus ja rahoitusasema: Suomalaiset urheiluvaatevalmistajat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Description
Keywords
VAATETUSTEOLLISUUS, URHEILU, KANNATTAVUUS
Other note
Citation