Taajuusmuuttajan järjestelmätestauksen kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-09
Department
Major/Subject
Elektroniikka ja sovellukset
Mcode
S3007
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
6 + 56
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoitus on kehittää taajuusmuuttajan järjestelmätestausvaihetta ABB Oy:n High Power Drives -osastolla. Työssä on selvitetty järjestelmätestauksen osa-alueet ja sen rooli järjestelmän kehityksessä. Kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastatteluiden perusteella on pohdittu kehityskohteita järjestelmätestausvaiheen kattavuudessa. Järjestelmätestauksen tehostamiseksi on työssä kehitetty automaattitestausta, jonka avulla on tarkoitus lisätä käytössä olevaa testausaikaa ja vapauttaa henkilöstöresursseja muihin testaustehtäviin. Diplomityön tuloksena on toteutettu automaattitestausjärjestely, joka kykenee ajamaan taajuusmuuttajan tehokuormituspisteitä, valvomaan testin kulkua sekä tallentamaan testin aikana kerättyjä mittaustuloksia. Testausjärjestely on kehitetty valmiina olleen ratkaisun pohjalle sekä koestettu ja käyttöönotettu alustavasti lyhyillä testiajoilla. Työssä esitetään järjestelyn toiminta ja mahdolliset kehitystarpeet sen toiminnallisuudessa ja käytettävyydessä. Testauksen kattavuuden parantamiseksi on työssä esitetty useita suorituskykyä ja taajuusmuuttajan toimintoja testaavia testitilanteita, joiden perusteella voidaan laajentaa nykyistä järjestelmätestaussuunnitelmaa. Testien yksityiskohtainen suunnittelu vaatii kuitenkin lisätutkimusta.

The purpose of this thesis is to improve the system test phase of a frequency converter in High Power Drives department of ABB Oy. The fields included in system testing and the role of system test phase in system development are considered. Based on a literary review and information gained by expert interviews, some targets for improvement in system test phase coverage are thought of. Automated testing has been developed to enhance system testing in practice. The object of automated testing is to increase available testing time and to free personnel to other fields of testing. As a result of this thesis an automated testing setup has been built. The setup can execute and supervise a load test of the frequency converter and save measurement data for further use. The test setup has been implemented on the basis of a former automated test solution and the setup has been tested and commissioned with short test runs. The operation of the test setup is presented in this work, and possible improvements in the functionality and usability of the setup are considered. Many possibilities for the improvement of test coverage are suggested in this thesis. The suggestions aim to improve the testing of functionality and performance of the frequency converter in system test phase. However, the detailed test planning needs further research.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Eskola, Ville
Keywords
järjestelmätestaus, automaattitestaus, taajuusmuuttaja, testauksen kehitys
Other note
Citation