Access point rehosting in networks GPRS

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset|Tietokoneverkot
Mcode
Tik-109|Tik-110
Degree programme
Language
en
Pages
11+66
Series
Abstract
General Packet Radio Service (GPRS) on European Telecommunications Standards Instituten kehittämä standardi datan välitykseen GSM-matkapuhelinjärjestelmien ja ulkoisten pakettidataverkkojen kuten Internetin välillä. GPRS-verkkojen kasvaessa niitten hallinta monimutkaistuu. Tämän vuoksi GPRS-operaattoreilla on tarvetta käyttää automatisoituja työkaluja verkonhallintaan. Tämän diplomityön tavoite on määritellä miten GPRS runkoverkkoja voidaan optimoida siirtämällä loppukäyttäjien liikennettä enemmän kuormitetuista verkkoelementeistä vähemmän kuormitettuihin verkkoelementteihin. Tavoitteen saavuttamiseksi tässä työssä määritellään miten ja missä järjestyksessä on GPRS-verkkoelementtejä konfiguroitava siirrettäessä loppukäyttäjien yhteyksiä verkkoelementistä toiseen. Lisäksi työssä tutkitaan mitä suorituskyky ja vianhallinta informaatiota verkkoelementeistä tarvitaan, jotta voidaan tehdä päätöksiä yhteyksien siirrosta. Työssä esitellään myös algoritmi, joka tutkii verkosta saatua informaatiota ja tuottaa sen avulla yhteyksien siirtopäätöksiä.
Description
Supervisor
Kari, Hannu
Thesis advisor
Lepistö, Anu
Keywords
GPRS, GPRS, UMTS, UMTS, access point, liityntäpiste, access point rehosting, liityntäpisteen siirto, network management, verkonhallinta, IP, IP, Internet, Internet, packet data, pakettidata, performance management, suorituskyvyn hallinta, fault management, vianhallinta
Other note
Citation