Dividend Yields as a Predictor of Risk-Adjusted Returns: Evidence from Finland

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Rahoitus
Language
en
Pages
22
Series
Abstract
I examine the relation between anticipated dividend yields and risk-adjusted stock returns on the Helsinki Stock Exchange over the period from 2003 to 2023. The analysis reveals a positive relation between anticipated dividend yields and risk-adjusted returns using Fama and French three-factor model and the Carhart four-factor model as the pricing models. The findings suggest that this relation is not predominantly influenced by tax considerations, as previously proposed in literature. This study extends the existing literature by confirming that the dividend yields and risk-adjusted returns show positive relation in Finnish markets and by highlighting the non-tax factors driving the phenomenon.

Tutkin osinkotuoton suhdetta riskikorjattuihin osaketuottoihin Helsingin pörssissä vuosina 2003–2023. Tutkimuksessani osinkotuoton ja riskikorjattujen tuottojen välillä on positiivinen yhteys kun riskikorjattuja tuottoja tarkastellaan Faman ja Frenchin kolmen faktorin hinnoittelumallilla sekä Carhartin neljän faktorin hinnoittelumallilla. Tulokset viittaavat siihen, että tämä suhde ei johdu pääasiassa verotekijöiden vaikutuksesta, kuten aiemmissa tutkimuksissa on ehdotettu. Tämä tutkimus laajentaa olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta vahvistamalla, että osinkotuotot ja riskikorjatut osaketuotot ovat positiivisesti korreloituneita suomalaisilla osakemarkkinoilla.
Description
Thesis advisor
Vihriälä, Erkki
Keywords
dividend yield, dividend policy, expected returns, return predictability
Other note
Citation