Describing Subscriber Management Interfaces Using XML

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2003
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset|Tietokoneverkot
Mcode
T-109|T-110
Degree programme
Language
en
Pages
53+7
Series
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Huuhtanen, Jarkko
Keywords
XML, XML, subscriber management, tilaajahallinta, interfaces, rajapinnat
Other note
Citation