Kaaoksen järjestäminen - teknologinen kehitys ja tarinankerronta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiotuotanto
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
33
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee teknologian ja tarinankerronnan vuorovaikutusta. Työ keskittyy internetin jälkeiseen aikakauteen, jossa tietotekniikka on arkipäiväistynyt. Ensimmäinen luku tarkastelee tarinankerrontaa ihmisen perustavanlaatuisena ominaisuutena ja yhteiskunnallisten rakenteiden lähtökohtana. Luku hahmottelee, miten teknologinen kehitys lisää kerronnan keinoja, joilla ihminen ympäristöönsä vaikuttaa. Toinen luku keskittyy tieteisfiktion genren muotoutumiseen. Tieteisfiktio käsittelee teknologian ja tieteen vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan. Monet tieteisfiktiiviset teokset pyrkivät ennakoimaan, mitä teknologisen kehityksen myötä tapahtuvat muutokset aiheuttavat. Kolmas luku tarkentaa työn teoriapohjaa ja neljännessä luvussa käsittelen aineistoa, kahta pitkää televisiosarjaa, jotka konkretisoivat teoriapohjassa ilmennettyjä näkökulmia teknologisen kehityksen muuttamaan yhteiskuntaan.
Description
Supervisor
Heiskanen, Anna
Thesis advisor
Kyösola, Satu
Keywords
teknologia, tekniikka, tarinankerronta, tieteisfiktio, posthumanismi, transhumanismi, elokuva, verkostoyhteiskunta
Other note
Citation