Älyrakennustoiminnallisuudet BREEAM-ympäristösertifikaatissa

No Thumbnail Available
Files
Jauhola_Iida_2024.pdf (514.88 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-05
Department
Major/Subject
Automaatio- ja systeemitekniikka
Mcode
ELEC3014
Degree programme
Sähkötekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Viime vuosikymmeninä on havahduttu siihen, kuinka yhteiskuntien energiantarve ja - kulutus ovat kasvaneet samaan aikaan kuin maapallon ekologinen kantokyky on pysynyt muuttumattomana. Rakennusten ollessa yksi suurimmista energiankuluttajista ja ympäristön kuormittajista, on tärkeää etsiä ratkaisuja rakennusten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Työn tavoitteena on selvittää, miten BREEAM-sertifiointijärjestelmässä huomioidaan älyrakennustoiminnallisuudet ja kuinka paljon pisteitä toiminnallisuuksilla on mahdol- lista ansaita. Tässä työssä perehdytään tarkemmin vain BREEAM In-Use International -sertifikaattiin. Työn toisena tavoitteena on lisätä yleisesti tietoisuutta älyrakennuksista ja ympäristösertifikaateista sekä siitä, miten ne voidaan yhdistää ympäristötehokkaiden rakennusten saavuttamiseksi. Työn alussa perehdytään älyrakennuksen määritelmään, toiminnallisuuksiin ja järjes- telmiin, jotka tekevät rakennuksesta älykkään. Tämän jälkeen käsitellään ympäristö- sertifikaatteja, joiden avulla voidaan arvioida rakennuksen suorituskykyä ja ympäris- tövaikutuksia. Työn lopussa tutkitaan tarkemmin BREEAM-ympäristösertifikaattia ja selvitetään, miten sertifikaatissa huomioidaan älyrakennustoiminnallisuudet. Kirjallisuustutkimuksen perusteella voidaan todeta, että älyrakennustoiminnallisuuk- sien avulla ansaittavien pisteiden osuus kokonaispistemäärästä on erittäin pieni. Pistemäärä on oletettua pienempi, mutta on tärkeää havaita, että BREEAM In-Use In- ternational -sertifikaatissa arvioidaan monia rakennuksen toiminnasta riippumattomia asioita.
Description
Supervisor
Forsman, Pekka
Thesis advisor
Ihasalo, Heikki
Keywords
Ympäristösertifikaatti, BREEAM In-Use, Älyrakennus, Älyvalmiusindikaattori
Other note
Citation