Steam side oxide layer measurements in power plants

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Materiaalien muokkaus ja lämpökäsittely
Mcode
Mak-65
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
Työn tavoitteena on ollut kehittää ja tutkia kattilalaitosten putkistojen sisäpuolisten oksidikalvojen mittausta. Tutkimuksessa on keskitytty selvittämään ultraäänen soveltuvuutta oksidikalvojen paksuusmittaukseen, sekä koko menetelmän soveltuvuutta tukitoiminnoksi kattilalaitosten kuntokartoituksiin. Tämän lisäksi työssä on tutkittu jo käytössä olevia menetelmiä - optinen mikroskopia ja elektronimikroskopia - kalvojen analysoinnissa ja mittauksessa. Teoriaosuus on jakautunut kahteen pääosaan. Ensimmäisessä osassa on käsitelty putkistoissa esiintyviä oksideja, sekä yleisimpiä teräksiä, joita käytetään ko. kohteissa. Tämän lisäksi on käsitelty oksidikalvojen vaikutuksia kattilalaitosten putkistojen materiaaleissa. Toisessa osassa on käsitelty ultraäänimittauksen teoriaa pääpiirteittäin paksuusmittauksen osalta. Kokeellisessa osassa on tutkittu oksidikalvojen paksuuksia, rakennetta ja koostumusta ultraäänen, optisen mikroskopian ja elektronimikroskopian avulla laboratorio olosuhteissa. Tämän lisäksi on mitattu oksidikalvojen paksuuksia voimalaitoksessa ultraäänimenetelmän avulla. Laboratorio-olosuhteissa havaittiin virheellisiä mittaustapoja oksidikalvojen mittauksessa optisen mikroskoopin avulla. Mittauksissa on tehty huomattavia virheitä. Luotettavampiin tuloksiin päästään valmistamalla hieet putken puolikkaista, jolloin hieen rajapintaan ei synny repeämää, mikä lisää mittatarkkuutta. Toinen mahdollisuus on valmistaa hie ilman epoksivalua. Voimalaitosmittausten osalta todettiin, että mittauksissa käytetty uusi ultraäänilaitteisto sopii hyvin käytettäväksi sisäpuolisten oksidikalvojen mittaamiseen. Koska laite havaitsee yli 0,15 mm paksuiset kalvot, on sillä mahdollista saada luotettavia tuloksia arvioitaessa laitosten peittaustarvetta, jossa oksidikalvon paksuusrajana on 0,20mm.
Description
Supervisor
Kivivuori, Seppo
Thesis advisor
Cederberg, Mark
Keywords
non-destructive testing, ainetta rikkomaton tarkastus, steam side oxide layers in power plants, kattilalaitosten sisäpuoliset oksidikalvot, optical microscopy, optinen mikroskopia, ultrasonic inspection, elektronimikroskopia, ultraäänitarkastus
Other note
Citation