Kromin liukoisuus sulatuskuoniin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-11
Department
Major/Subject
Materiaalien prosessointi
Mcode
MT3002
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
108+99
Series
Description
Supervisor
Taskinen, Pekka
Thesis advisor
Avarmaa, Katri
Johto, Hannu
Keywords
kromi, kromiittispinelli, sulfidikivi, rautasilikaattikuona, liukoisuus, jakautuminen
Other note
Citation