Perceptual aspects and warped techniques in audio coding

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
88
Series
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti
Thesis advisor
Laine, Unto K.
Keywords
audio coding, audiokoodaus, hearing, kuulon toiminta, perceptual signal processing, perkeptuaalisen signaalin käsittely, psychoacoustics, psykoakustiikka, digital signal processing, digitaalinen signaalinkäsittely, warped techniques, varpatut tekniikat, filterbanks, suodinpankit
Other note
Citation