Jakelujännitteen tutkiminen Hikiällä maasulun sattuessa 220 kV tai 110 kV verkossa, kun kummankin verkon tähtipiste on Hikiällä suoraan maadoitettu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1955
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
66
Series
Description
Supervisor
Saroja, E. K.
Keywords
Other note
Citation