Kalkkiyhdisteiden annostelujärjestelmistä veden pH-säädössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Kemian laitetekniikka
Mcode
Kem-42
Degree programme
Language
fi
Pages
135
Series
Description
Supervisor
Järveläinen, Martti
Thesis advisor
Weppling, Kjell
Keywords
Other note
Citation