Erään kliinisen kemian analysaattorin liitäntälogiikat ja luotettavuusanalyysi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
02.61
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Description
Supervisor
Hartimo, Iiro
Thesis advisor
Kauppinen, Pertti
Keywords
Other note
Citation