Car-sharing service operations: a property owner perspective

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-04-05
Department
Major/Subject
Leadership and Knowledge Management
Mcode
SCI3048
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
85+31
Series
Abstract
This master’s thesis is conducted together with TA Group, a Finnish company operating in real estate business environment as a property owner, as a part of Digibuild research project. The aim of the research project is to identify and bridge performance gaps with new business models and digital solutions. In this study, I explore car-sharing and its potential to bridge performance gaps in private car ownership. Car-sharing has been studied extensively and from the perspective of various different players. To date, however, one type of actor with great potential in car-sharing services has not received attention. Residential property owners acting as large landlords possess a crucial competitive advantage in the car-sharing field, the parking space, can offer a more attractive service for users than competitors owing to the proximity of the pick-up and return location and are generally considered to be in a good position to offer services for their residents. Moreover, for such landlords, car-sharing has the potential not only to bring in revenue but also to save on costs. The purpose of this thesis is to provide value for both academics and practitioners, first, by illuminating the potential role of large landlords in car-sharing services and, second, by constructing design propositions to guide landlords in establishing car-sharing operations. I have chosen design science as the approach because my aim is to provide actionable recommendations for practitioners. The proposed design draws on the knowledge on car-sharing actors and operations from the literature and the lessons learned from a case study on an unsuccessful pilot. In this pilot, the landlord studied has in use a car-sharing service provided by an external operator in one property in southern Finland. The design proposition has already been confirmed to be valuable for the case company, and the company aims to build its own car-sharing pilot based on the results of this study.

Tämä diplomityö on tehty yhteistyössä TA Yhtiöt Oy:n, suomalaisen kiinteistönomistajan, kanssa osana Digibuild tutkimushanketta. Tutkimushankkeen tavoitteena on tunnistaa tuottavuuskuiluja ja rakentaa niihin vastaavia uusia liiketoimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja. Diplomityössäni tutkin yhteiskäyttöautopalveluita ja niiden mahdollisuuksia vastata yksityisautoilun haasteisiin. Yhteiskäyttöautopalveluita on tutkittu laajalti ja useiden toimijoiden näkökulmasta. Kuitenkin, eräs potentiaalinen toimija, jolla on edellytykset luoda yhteiskäyttöautoilusta houkuttava palvelu ja menestyvää liiketoimintaa, on jäänyt kirjallisuudessa huomiotta. Suurella asuinkiinteistöjen omistajalla, eli suurella vuokranantajalla, on hallussaan ratkaiseva kilpailuetu yhteiskäyttöautopalveluiden kentällä. Kilpailuetu on pysäköintitila, sillä pysäköintipakkojen ansiosta kiinteistönomistaja voi tarjota kilpailijoita houkuttelevamman palvelun käyttäjille. Asuinkiinteistöjen omistajat ovat myös yleisesti ottaen hyvässä asemassa tarjoamaan palveluja asukkailleen, mikä tuo lisäetua muihin palveluntarjoajiin nähden. Lisäksi, kiinteistönomistajien kohdalla yhteiskäyttöautopalvelu voi kasvavien tulojen lisäksi myös säästää kustannuksia. Diplomityö kontribuoi kirjallisuuteen valaisemalla suurten vuokranantajien mahdollista roolia yhteiskäyttöautopalvelujen kentällä. Suurille vuokranantajille diplomityö tarjoaa kehyksen ja suosituksia yhteiskäyttöautopalvelun rakentamiseen. Olen valinnut tutkimuksen lähestymistavaksi suunnittelutieteen viitekehyksen, koska tavoitteenani on tarjota käytännöllisiä suosituksia alan toimijoille. Suositukseni pohjautuvat yhteiskäyttöautokirjallisuuteen sekä tapaustutkimukseen, jossa tarkastelen heikosti menestynyttä pilottihanketta. Diplomityön suositukset on todettu TA Yhtiöt johdon toimesta arvokkaiksi, ja yhtiö pyrkii rakentamaan oman yhteiskäyttöautopilotin perustuen tämän tutkimuksen tuloksiin.
Description
Supervisor
Holmström, Jan
Thesis advisor
Holmström, Jan
Keywords
car-sharing, property owner, landlord, residential property, design science research, service and operations design
Other note
Citation