Search Engine Optimization in e-Commerce Portal Environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
Today World Wide Web and search engines influence the fortunes of millions of people and companies. In short time, search engines have changed the ways of working, shopping, banking, and conducting of social transactions online. Visibility in the search results is vital for a company trying to succeed in the web economy. A number of search engines exist but only few are dominant. While Google is the market leader in the most of the countries, several regional search engines have significant amount of users on their home ground. To provide users with the most relevant results, search engines are continuously developing their algorithms to better rank web pages. Changes to algorithms can radically influence the position of website in organic search listings. At the same time, several companies are investing heavily on portal platforms to deliver the requirements of their business, including e-commerce websites. The success of these websites depends greatly on the search engine traffic. Search Engine Optimization (SEO) aims to improve web page ranking in organic search results. SEO includes numerous techniques from keyword analysis to content creation and link building. The exact SEO strategy and efforts are unique as a function of several factors, such as organization size and structure, competition, and technical aspects of the website. The purpose of this work is to produce more information on SEO possibilities and implementation in e-commerce portal platform. This is accomplished by conducting both a literature study and a case study. The case study includes analyzing and implementing changes that would enable enhanced SEO for an airline company's existing website. The impacts of the changes are then analyzed by using several tools. The results show one possible way to implement SEO enhancements on an e-commerce portal platform in practice. Several impacts of the changes were positive, but there is still room for improvements and the actual effects of the changes to the rankings and web traffic would need to be analyzed after longer period of time.

Hakukoneiden vaikutus ihmisiin ja yrityksiin kasvaa koko ajan. Yhä useampi hoitaa päivittäiset asiansa kuten ostokset, pankkiasioinnin ja sosiaaliset kontaktit verkon välityksellä. Hyvä sijoitus hakukoneiden tuloksissa on erittäin tärkeää monille yrityksille, jotka pyrkivät kasvattamaan myyntiään verkossa. Erilaisia hakukoneita on lukuisia, mutta vain muutamat hallitsevat hakukonemarkkinoita. Suosituin hakukone tällä hetkellä on Google, mutta myös alueellisilla hakukoneilla on huomattavan suuri käyttäjämäärä kotimaassaan. Kehittämällä jatkuvasti hakualgoritmejaan hakukoneet pyrkivät varmistamaan, että hakutulokset vastaisivat mahdollisimman hyvin käyttäjän kyselyjä. Samaan aikaan yritykset panostavat portaalialustoihin täyttääkseen liiketoiminnan asettamat vaatimukset, mukaan lukien verkkosivustojensa tarpeet. Sivustojen kannattavuus on suurelta osin kiinni hakukoneiden kautta saapuvasta liikenteestä. Hakukoneoptimointi tähtää verkkosivujen sijoituksen parantamiseen orgaanisten hakutulosten joukossa. Hakukoneoptimointi sisältää lukuisia tekniikkoja avainsana-analyysistä sisällön luontiin ja linkkien rakentamiseen. Käytettävät hakukoneoptimointitaktiikat ovat yksilöllisiä ja riippuvat useista tekijöistä kuten organisaation koosta ja rakenteesta, kilpailusta ja sivuston teknisistä ominaisuuksista. Tämän työn tarkoitus on tuottaa lisää tietoa hakukoneoptimointitavoista portaaliympäristössä. Tavoitteen saavuttamiseksi suoritetaan kirjallisuustutkimus ja tapaustutkimus erään lentoyhtiön verkkosivustosta. Verkkosivuston ominaisuudet analysoidaan ja analyysin perusteella suoritetaan muutoksia, joiden oletetaan parantavan sivuston hakukoneystävällisyyttä. Suoritettujen muutoksien vaikutuksia analysoidaan useiden työkalujen avulla. Tulokset osoittavat yhden mahdollisen tavan, kuinka portaaliympäristössä voidaan lisätä sivuston hakukoneystävällisyyttä ja vaikuttaa hakutuloksiin. Useat tekijät osoittivat, että optimoinnilla oli myönteisiä vaikutuksia. Suoritetun optimoinnin vaikutukset sivujen sijoituksen parantumiseen ja käyttäjämäärien kasvamiseen voidaan kuitenkin arvioida vasta pidemmän ajan kuluttua.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Tikkala, Juho
Keywords
search engine optimization, hakukoneoptimointi, SEO, hakukone, portal, portaali, web-content management, sisällönhallinta, sivusto, verkkosivu
Other note
Citation