Muutoksen tuulia sotilassaarilla; Vallisaaren ja Kuninkaansaaren historian ja nykytilan tarkastelu sekä kehittämissuuntia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Abstract
This master's thesis deals with the Islands of Vallisaari and Kuninkaansaari. It investigates the islands' history, present state and future. These islands are situated between Suomenlinna and Santahamina, just about four kilometres from the city centre of Helsinki. Their surface is together about 110 ha. The islands have been in military use until these days. The Finnish Defence Forces made an announcement in 2008 to give up control of the islands. No decisions of the future use have been made. The Islands of Vallisaari and Kuninkaansaari are an integral part of the Russian fortress of Viapori. The main period of the islands' construction was the second part of the I9th century. A prominent Russian fortress from this period has remained on the islands, and together with the fortress of Suomenlinna, it creates an internationally remarkable entity. The islands have been under the control of the Defence Forces during the entire period of independent Finland. A unique community also was formed on the Island of Vallisaari. The last permanent residents moved away in 1996. During the last decades, the islands have been in little use. Buildings have been mainly used as depots. Diversity of the island's nature is great. Human contributions to the nature have increased the biodiversity. The strong variations of topography, cultural influence and limited use in last decades have created a characteristic and exceptional environment. Today the islands landscape is feral. The vegetation has penetrated into the fortifications causing problems. Some parts of them have already collapsed. It is essential to start the renovation as soon as possible. The eruption continues rapidly. The rare and valuable vegetation in the open landscape is being taken over by overgrowth. Just as the buildings and fortifications, the culturally influenced nature needs renovation and maintenance. The islands have a great potential for renewal use. With the exceptional nature and impressive construction, the islands are charming and a remarkable entity. It is challenging to combine these values with new use. The nature and fortifications are easily exposed to erosion when the islands are in public use. This puts extra demands for planning. This master's thesis aims to give responses to these challenges. The aim of this master's thesis is to recognize the islands' special characteristics, to analyze different principles for renewal use and their impacts, and to find principles that consider the special features. This master's thesis also presents ideas for the development of recreational use on the islands. The aim to protect the unique values of the site has to be taken as the base for the renewal planning. This master's thesis aims to contribute to the future direction of development of these islands.

Tämä diplomityö tarkastelee Vallisaarta ja Kuninkaansaarta: niiden historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta. Nämä vielä Puolustusvoimien hallinnassa olevat saaret sijaitsevat Suomenlinnan ja Santahaminan välissä, vain noin neljän kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta. Saarten pinta-ala on yhteensä noin 110 ha. Puolustusvoimat ilmoitti vuonna 2008 luopuvansa saarten hallinnasta. Päätöksiä saarten tulevaisuudesta ei ole tehty. Saaret kuuluivat olennaisena osana Venäjän vallan aikaiseen Viaporin linnoitukseen. Niiden tärkein rakentamisen vaihe painottuu 1800-luvun jälkimmäiseen puoliskoon. Tältä ajalta on säilynyt edustava venäläinen linnoitus, joka yhdessä Suomenlinnan kanssa muodostaa kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden. Itsenäisyyden aikana saaret ovat olleet Puolustusvoimien hallinnassa; Vallisaareen kehittyi myös varsin omalaatuinen asuinalue. Vakituisista asukkaista viimeiset muuttivat pois vuonna 1996. Viimeiset vuosikymmenien aikana saarilla on ollut varsin vähäistä käyttöä, lähinnä varastotoimintaa. Luonnonolosuhteiltaan saaret ovat hyvin monipuoliset. Luonnostaan vaihtelevan topografian, kulttuurivaikutteiden ja viimeisten vuosikymmenten hiljaiselon vaikutuksesta on syntynyt luonnonarvoiltaan poikkeuksellinen ja omaleimainen ympäristö. Tällä hetkellä saarilla vallitsee villiintynyt tunnelma. Kasvillisuus on tunkeutunut linnoitusrakenteisiin, jotka ovat monin paikoin huonossa kunnossa, jopa romahtaneet. Saarten kunnostuksella on kiire - linnoituslaitteiden rapistuminen etenee kiihtyvällä tahdilla. Myös avoimien kasvupaikkojen arvokas lajisto on heikentymässä umpeenkasvun myötä. Rakennusten ja linnoituslaitteiden lisäksi kulttuurivaikutteiset kasvupaikat tarvitsevat kunnostusta ja ylläpitoa. Tulevaisuudessa saarten mahdollisesti avauduttua yleisölle niiden vetovoimaisuus muodostuu erityislaatuisista arvoista. Läheinen sijainti kaupungin keskustaan nähden on myös edullinen käyttäjille. Vaikuttava linnoitusrakentaminen yhdistettynä harvinaislaatuiseen luontoon tekevät saarista kiehtovan ja arvokkaan kokonaisuuden. Uusi käyttö suhteessa saarten arvoihin on haaste; kävijät yhdistettynä herkkään luontoon ja huonosti kulutusta kestäville linnoitusvalleille asettavat suunnittelulle erityisiä haasteita. Diplomityö pyrkii osaltaan antamaan vastauksia näihin haasteisiin. Diplomityön tavoitteena on ollut tunnistaa saarten erityispiirteet, analysoida erilaisia käyttöperiaatteita ja niiden vaikutuksia sekä löytää periaatteet saarten kehittämiseksi niiden erityispiirteet huomioiden. Virkistyskäytön ideasuunnitelmassa on esimerkinomaisesti tuotu esiin ajatuksia saarten virkistyskäytön kehittämiseksi. Saaret ovat ainutlaatuiset, ja pyrkimys niiden harvinaislaatuisten arvojen ylläpitoon täytyy ottaa tulevan käytön lähtökohdaksi. Tämä työ pyrkii omalta osaltaan tuomaan esiin ajatuksia saarten kehittämissuunnasta.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Keywords
Vallisaari, Vallisaari, Kuninkaansaari, Kuninkaansaari, fortress of Helsinki, Helsingin merilinnoitus, achipelago of Helsinki, Helsingin saaristo, landscape planning, maisemasuunnittelu
Other note
Citation