WWW-pohjainen reaaliaikainen teollisuuden tuotannon raportointiohjelmisto

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Automaatiotekniikka
Mcode
AS-84
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Diplomityössä kuvataan raportointijärjestelmä, jonka avulla teollisuuden prosessia voidaan reaaliaikaisesti seurata internetin välityksellä. Työssä tehty sovellus on rakennettu kartonkihylsyjen tuotannon seurantaa ja raportointia varten. Keskeisiä osia diplomityössä ovat reaaliaikaiseen tiedonkeruuseen kykenevän relaatiotietokannan hyödyntäminen prosessin mittaustiedon tallentamisessa, sekä tietokannan käyttäminen käyttöliittymänä toimivien dynaamisten WWW-dokumenttien avulla. Työssä esitetään järjestelmässä käytettävät teknologiat, niiden soveltaminen tehdyssä sovelluksessa ja raportointiohjelmistossa toteutetut ominaisuudet. Lisäksi esitellään vastaavia tai vastaavantyylisiä raportointiohjelmistoja muualta maailmalta. Koska työssä toteutettu käyttöliittymä toimii internet-selaimessa, diplomityössä on otettu kantaa myös tietoturvallisuuteen. Raportointijärjestelmä on toteutettu siten että se on välittömästi kaupallistettavissa. Työssä ei siis ole ainoastaan kokeiltu eri tekniikoiden soveltuvuutta reaaliaikaiseen WWW-pohjaiseen raportointiin, vaan lopputuotteena on syntynyt valmis, myytävissä oleva järjestelmä.
Description
Supervisor
Halme, Aarne
Thesis advisor
Halme, Aarne
Keywords
distributed databases, hajautetut tietokannat, real-time data acquisition, reaaliaikainen tiedonkeruu, dynamic WWW documents, dynaamiset WWW-dokumentit, Intranet, intranet, Internet, internet
Other note
Citation