Sähköinen henkilökortti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1999
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 78
Series
Abstract
Avoimissa tietoverkoissa tarjottavissa palveluissa on usein tarve todentaa palveluita käyttävä ihminen. Perinteiset todentamismenetelmät (esimerkiksi viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus) eivät tarjoa mekanismeja todentaa ihmisiä tietoverkoissa, joten tunnistamisen ja todentamisen pitää perustua muihin menetelmiin. Julkisen avaimen infrastruktuuriin ja toimikorttiteknologiaan perustuva sähköinen henkilökortti on yksi ratkaisumalli kyseiseen todentamisongelmaan. Tämän lisäksi se tarjoaa myös muita tietoturvapalveluita kuten tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja kiistämättömyyden. Tässä diplomityössä esitetään mitä toiminnallisia ja turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia sähköiselle henkilökortille voidaan asettaa, ja esitetään ratkaisuja näiden vaatimusten toteuttamiseksi toimikortin ja julkisen avaimen infrastruktuurin avulla. Työssä käsitellään sähköiseen henkilökorttiin liittyvää vielä varsin keskeneräistä standardointitilannetta ja tutkitaan sähköisen henkilökortin turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Työn osana toteutetaan ohjelmistokomponentti, joka tarjoaa rajapinnan sähköisen henkilökortin palveluihin.
Description
Supervisor
Karila, Arto
Thesis advisor
Sievänen, Markku
Keywords
smart card, toimikortti, information security, tietoturva, cryptography, kryptografia, public key infrastructure, julkinen avaimen infrastruktuuri
Other note
Citation