Quantum Monte Carlo Calculations of a Few Electron Quantum Dots in High Magnetic Field

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Fysiikka
Mcode
Tfy-3
Degree programme
Language
en
Pages
74
Series
Abstract
Työssä on tutkittu kvanttipisteitä Monte Carlo -menetelmää käyttäen. Kvanttipiste koostuu pienestä määrästä vuorovaikuttavia elektroneita voimakkaassa magneettikentässä sekä parabolisessa potentiaalissa. Magneettikentän voimakkuus oletetaan tarpeeksi suureksi, jotta systeemiä voidaan tarkastella alimmalla Landaun tasolla, sekä Zeeman-kytkentä tarpeeksi voimakkaaksi, jotta elektronit ovat spin-polarisoituneita. Hamiltonin operaattori on diagonalisoitu kvantti-Monte Carlo -menetelmää käyttäen. Näin on saatu selville sekä perustilat että viritetyt tilat lisäkulmaliikemäärän arvoille, jotka systeemin koosta riippuen ulottuvat noin 15:een. Vertailu eksakteihin tuloksiin vahvistaa, että Monte Carlo -menetelmään perustuva diagonalisointi antaa tarkkoja tuloksia. Lopuksi edellä mainittuja tuloksia on käytetty komposiittifermionikuvan testaamiseen kvanttipisteissä. Komposiittifermionien aaltofunktiot on määritetty lukuisille kompakteille tiloille sekä laskettu näiden peittointegraalit diagonalisoitujen tilojen suhteen.
Description
Supervisor
Nieminen, Risto
Thesis advisor
Harju, Ari
Keywords
quantum dot, kvanttipiste, composite fermion, komposiittifermioni, diagonalization, diagonalisointi, Monte Carlo method, Monte Carlo -menetelmä
Other note
Citation